Instellingen
 • Bebat De vzw BEBAT (Fonds Ophaling Batterijen) werd opgericht op 21.8.95 in het kader van de Belgische wet van 16.7.93 betreffende de zogenaamde milieutaksen en het amendement op die wet van 7.3.96. De vzw BEBAT is actief sedert 1.1.96 en heeft tot doel alle types gebruikte accu's en batterijen te verzamelen om ze opnieuw een nuttige toepassing te geven. Ze gaat tewerk onder toezicht van de federale staat en onderhoudt nauwe en constante betrekkingen met de overheid.
  2005-03-20
 • Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Het BIRB is een erkend betaalorgaan in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Gemeenschap. Het is belast met de uitbetaling van financiele tegemoetkomingen aan economische operatoren die geen producenten zijn. De financiering wordt verzekerd door het Europees Orientatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL).
  2005-10-20
 • FAVV-AFSCA Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Agence Fédérale pour la sécurité de Chaîne Alimentaire Informatie oa over de vogelpest vindt u hier.
  2003-04-18
 • Fost Goed sorteren, beter recycleren
  2003-03-18
 • FOST plus Alle inlichtingen over de aansluiting van ondernemingen bij FOST Plus, maar ook over het sorteren, de selectieve inzameling en de recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België.
  2005-04-10
 • GIS Vlaanderen Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen verzekert het optimaal gebruik van geografische informatie in Vlaanderen Samenwerking voor het optimaal gebruik van geografische informatie in Vlaanderen stimuleren en coördineren
  2002-11-15
 • Overheidsdatabank algemene contactgegevens van lokale besturen en instellingen administratieve en statistische gegevens gegevens van mandatarissen en ambtenaren in gemeentebesturen, OCMW-besturen en politiezones gegevens van de belangrijkste contactpersonen in lokale instellingen
  2002-11-15
 • Pinakes Pinakes: dé on-line-adressengids van de openbare besturen Zoekt u namen, postadressen, e-mailadressen, telefoon- en faxnummers van de Belgische lokale en provinciale besturen?
  2005-04-17
 • Rekenhof Uitgevers van het jaarlijkse Blunderboek
  2002-09-15
 • SERV De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) is het overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners. In de SERV zetelen tien vertegenwoordigers van de werkgevers- (BB, Unizo, VCSPO en Voka - Vlaams Economisch Verbond) en tien vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties (ABVV, ACLVB en ACV).
  2006-06-06
 • SITA SITA is actief in ophaling en/of verwerking van zowat alle afvalstromen: huishoudelijk afval, industriëel niet-gevaarlijk en gevaarlijk afval. Onze activiteiten dekken : advies, preventie, inzameling, sortering, recyclage, voorverwerking, organische verwerking, uitbating van stortplaatsen, verbranding met energierecuperatie, bodemsanering, waterbehandeling, industriële reiniging, asbestverwijdering.
  2005-04-10
 • Valipac VAL - I - PAC Centraliseert de verplichtingen van Belgische bedrijven inzake het nuttig toepassen van verpakkingsafval
  2005-03-20
 • Vlaamse Codex Bevat de gecoördineerde wetgeving vanaf 1/1/1982 Cel Juridische Dienstverlening
  2002-11-15
 • 2002-11-15
 • VLAM Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing
  2003-03-21
 • VMM Vlaamse Milieumaatschappij
  2002-11-02
 • VMW Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
  2003-12-01
 • Vol van water Welkom bij Vol van water, de website van het openbaar onderzoek over de waterbeheerplannen in Vlaanderen.
  2006-11-23
 • Waterloketvlaanderen Het waterloket is het Vlaamse informatiepunt over duurzaam omgaan met water.
  2003-06-14
Meeuwen
Measure with a micrometer; mark with chalk; cut with an axe. {Ray}