Valvas
Valvas
 
U bent hier    > Categorieën > Praktisch > Eerstehulpdiensten
 
   
Eerstehulpdiensten
Internationaal noodnummer 112
Toegevoegd op 2005-12-07 www.112sos.be 875 hits
Wat te doen in geval van vergiftiging.
Zie ook www.poisoncentre.be
Toegevoegd op 2005-12-07 www.antigifcentrum.be 790 hits
Wachtdiensten apothekers, huisartsen en tandartsen
Toegevoegd op 2005-12-07 www.apotheek.be 843 hits
 • BIG
 • Brandweer Informatiecentrum Gevaarlijke stoffen
  Toegevoegd op 2003-12-14 www.big.be 441 hits
  Europees Centrum voor Vermiste en Sexueel Uitgebuite Kinderen
  Toegevoegd op 2005-12-07 www.childfocus.be 874 hits
  Permanente eenheid 4 te Jabbeke
  De Civiele Veiligheid is een federale hulpdienst die ressorteert onder de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
  Toegevoegd op 2005-12-07 www.cb4pe.be 1080 hits
  Permanente Eenheid 1 Civiele Bescherming te Liedekerke
  Toegevoegd op 2005-12-07 www.cb1pe.be 945 hits
  Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten
  Toegevoegd op 2005-12-07 www.comitep.be 875 hits
  European Confederation of Police
  Toegevoegd op 2005-12-07 www.eurocop-police.org 959 hits
  Via dit adres kan u doorlinken naar zowel de lokale als de federale politie.
  Politie.be, Police.be, FederalePolitie.be en PoliceFederale.be linken allemaal door naar hetzelfde adres.
  Toegevoegd op 2005-12-07 www.politie.be 785 hits
  Algemene website van de Federale Politie
  Toegevoegd op 2003-12-08 www.fedpol.be 1343 hits
  Startpagina van de Federale Politie.
  Toegevoegd op 2005-12-07 www.fedpol.be/police/nl.htm?home.php~main 819 hits
  Belgian Hospital Association
  Overzicht van alle klinieken in Belgie
  Gecoordineerde wet op de ziekenhuizen
  Code van geneeskundige plichtenleer
  Toegevoegd op 2003-02-19 www.hospitals.be 1319 hits
  Forum over de hulpdiensten in Vlaanderen
  Toegevoegd op 2006-02-10 www.hulpdienstenforum-vlaanderen.be 1306 hits
  Startpagina van de Lokale politie
  Toegevoegd op 2005-12-07 www.police.be/index_nl.htm 920 hits
  Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel
  Syndicat National du personnel de Police et de Securité
  Toegevoegd op 2005-12-07 www.nspv.be 1477 hits
  Services de garde. Franstalige versie van Apotheek.be
  Toegevoegd op 2005-12-07 www.pharmacie.be 773 hits
  De PZ Dijleland omvat 3 gemeenten (Bertem - Huldenberg en Oud-Heverlee) of 13 deelgemeenten (Bertem, Leefdaal, Korbeek-Dijle, Huldenberg, Loonbeek, Neerijse, Ottenburg, St Agatha Rode, Oud-Heverlee, Blanden, Haasrode, Vaalbeek en St Joris-Weert). De totale oppervlakte bedraagt 10.050 ha (Bertem : 2.974 ha, Huldenberg : 3.963 ha en Oud-Heverlee : 3113 ha) De PZ Dijleland is aangrenzend aan steden als Leuven, Brussel en Waver.
  Toegevoegd op 2008-06-10 www.pzdijleland.be 931 hits
  Toegevoegd op 2008-06-10 www.kastze.be 1645 hits
  Toegevoegd op 2008-06-10 www.politieleuven.be 1344 hits
  Hede ten dage Federale Politie genoemd.
  Zie ook Fedpol.be
  Toegevoegd op 2002-08-02 www.rijkswacht.be 1207 hits
  Informatie aan het publiek over grote industriële risico's
  Betreft het een bedrijf met een Seveso-risico? Wat is dat, een Seveso-bedrijf? Er bestaat een Europese richtlijn die dit bepaalt:hoe wordt ze toegepast in België? Wat moet u doen bij alarm? Wat doet u bij een ongeval? Hoe verlopen de noodplannen?
  Toegevoegd op 2005-12-07 www.seveso.be 828 hits
  Melden van defecte straatlampen
  Toegevoegd op 2009-09-04 www.straatlampen.be 793 hits
  Zelfs als je het van de daken wil schreeuwen blijft het onder ons.
  Toegevoegd op 2004-05-24 www.tele-onthaal.be 1073 hits
  Toegevoegd op 2002-08-14 www.touring.be 1327 hits
  Vlaamse Automobilisten Bond
  Toegevoegd op 2002-08-02 www.vab.be 1591 hits
  http://www.Connexeon.be
  The future isn't what it used to be. (It never was.)