Valvas
Valvas
 
U bent hier    > Overheid
 
   
Portaal Belgische Overheid
Vlaamse Overheid
Belgopocket
Overheid
De federale begroting
Toegevoegd op 2003-12-02 www.begroting.be 1139 hits
Toegevoegd op 2002-09-05 staatsblad.fgov.be 1618 hits
Startpagina ivm de Belgische Staat
Toegevoegd op 2003-12-08 belgischestaat.start.be 1053 hits
Op de website www.belgopocket.be geven de federale overheidsdiensten duidelijke, beknopte en concrete antwoorden op tal van vragen. De teksten lichten soms vrij ingewikkelde regelgeving toe. De informatie is bedoeld om je te helpen, het is geen wettelijke basis om je rechten te doen gelden. Daartoe dien je de wetteksten en de reglementen te raadplegen.
Toegevoegd op 2013-02-19 www.belgopocket.be 530 hits
De Copernicushervorming - La réforme Copernic
Toegevoegd op 2003-12-11 www.copernicus.be 1454 hits
Wij zijn blij u te mogen begroeten op het portaal van het Staatssecretariaat voor Gezinsbeleid.
U kan hier informatie vinden omtrent de actualiteiten inzake gezinsbeleid, alsook tal van nuttige links om het dagdagelijkse leven van de gezinnen te verbeteren en hen te helpen hun problemen aan te pakken.
Dit portaal is ook een link tussen het Staatssecretariaat en de burgers, aarzel dus niet contact met ons op te nemen, wat uw vraag, mening of getuigenis ook moge zijn.
Toegevoegd op 2009-08-31 www.degezinnen.be 848 hits
Ondernemen in Vlaanderen
Verkeersinformatiekrant
Uitweg op het Internet
Administratie Waterwegen en Zeewezen
Standaardbestek 250 voor de wegenbouw
Toegevoegd op 2003-12-11 www.lin.vlaanderen.be 1088 hits
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid
Toegevoegd op 2010-06-01 www.lne.be 837 hits
Toegevoegd op 2002-07-29 premier.fgov.be 897 hits
Toegevoegd op 2002-09-05 www.euregio.net/rdg 1229 hits
Toegevoegd op 2002-09-05 www.dglive.be 795 hits
De Europese unie
Toegevoegd op 2003-12-29 europa.eu.int 923 hits
Toegevoegd op 2002-09-05 www.senate.be 779 hits
Toegevoegd op 2002-08-31 belgium.fgov.be/links/111.htm 761 hits
Toegevoegd op 2002-07-29 www.fgov.be 785 hits
Zoeken bij de Federale Overheid
Toegevoegd op 2002-08-31 search.fgov.be 1316 hits
Informatiefolders, brochures, boeken en foto's
Toegevoegd op 2002-09-05 shop.fgov.be 985 hits
Toegevoegd op 2002-09-05 www.pcf.be 1199 hits
Toegevoegd op 2002-09-05 www.cfwb.be 784 hits
i-Gov is een communicatiebureau, gespecialiseerd in on line overheidscommunicatie
Toegevoegd op 2004-03-27 www.i-gov.be 932 hits
Meldpunt voor Administratieve Lasten
Point de Contact destiné aux Charges Administratives
Toegevoegd op 2003-12-10 www.kafka.be 915 hits
Belastingdienst voor Vlaanderen
Bauwensplaats 13 bus 2
Onroerende voorheffing
9300 Aalst
Toegevoegd op 2005-07-11 www.onroerendevoorheffing.be 955 hits
Toegevoegd op 2002-09-05 feiten.fgov.be 948 hits
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, l'Office National de l'Emploi, Landesamt für Arbeitsbeschaffung
Toegevoegd op 2005-07-11 rva.fgov.be 807 hits
Sinds 1 januari 2003 verschijnt het Belgisch Staatsblad enkel nog digitaal. De gedrukte versie van het Belgisch Staatsblad is dus niet meer. Om dit belangrijke instrument in de dagelijkse praktijk van advocaten, notarissen, juristen, fiscalisten, ... op een eenvoudige wijze ter beschikking te stellen werd Staatsblad Clip gecreëerd.
Toegevoegd op 2005-03-27 www.staatsbladclip.be 1214 hits
Toegevoegd op 2003-05-17 statistiques.wallonie.be 948 hits
Vlaams Parlement
Toegevoegd op 2002-08-20 www.vlaamsparlement.be 944 hits
Vlaanderen
Toegevoegd op 2002-07-29 www.vlaanderen.be 817 hits
Het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid. Le Secrétariat permanent à la Politique de Prévention. The Permanent Secretariat for Prevention Policy. Das Ständige Sekretariat für Präventionspolitik
Toegevoegd op 2003-04-15 vspp.fgov.be 940 hits
Toegevoegd op 2002-09-05 www.parlement.wallonie.be 1176 hits
Toegevoegd op 2002-09-05 www.wallonie.be 873 hits
Toegevoegd op 2003-07-02 www.whitehouse.gov 814 hits
http://www.cercleBrugge.be
About all some men accomplish in life is to send a son to Harvard.